Potgieterschool 1960 Potgieterschool 1960 gezien vanaf de Mgr. van Steelaan

Potgieterschool Potgieterschool in de beginjaren, met vrij uitzicht tot boerderij Het Loo

Schoolplein Potgieterschool Schoolplein Potgieterschool met rechts de gymnastiekzaal (jaartal onbekend)

Potgieterschool Potgieterschool gezien ongeveer vanaf de kruising Mgr. van Steelaan - Koningin Julianalaan, kort voor de sloop omstreeks 1999

beeldje Mgr. van Steelaan gezien vanuit de Potgieterlaan, met links op de achtergrond het schoolgebouw

beeldje Het beeldje van Marian Gobius op de oorspronkelijke plaats met op de achtergrond de Mgr. van Steelaan

beeldje Potgieterschool gezien vanaf een flat aan de Koningin Julianalaan, met.op de voorgrond het plantsoen dat ook wel dienst deed als trapveldje

beeldje Het beeldje van Marian Gobius op de oorspronkelijke plaats

Potgieterschool Potgieterschool 1955 (Gemeente-archief Voorburg)

schoolplein Schoolplein (collectie D.W. van der Engh, Voorburg)

Julianalaan Koningin Julianalaan met Potgieterschool op de achtergrond rond 1960

van Faukenbergeschool van Faukenbergeschool; tussen gymzaal en hoofdgebouw op de eerste verdieping: het lokaal van de tweede klas van Juffrouw Welmers (archief van Dokkum)

Hieronder: Potgieterschool in aanbouw (1950/'51, archief van Dokkum). Bovenste foto's: De weg op de voorgrond is de Tollenskade, die afbuigt naar de Potgieterlaan. Daarachter loopt de Machinesloot. De brug over deze sloot, die de Potgieterlaan verbindt met de Mgr. van Steelaan was er nog niet. Op de plaats waar die brug zou komen staat op de rechterfoto een schrikhek en uiterst links op die foto is een tijdelijke overgang over de Machinesloot zichtbaar. Achter het bouwterrein is met enige moeite de Julianalaan te zien als een lichte streep dwars over de foto. Foto's midden rechts en links onder: heiwerkzaamheden voor de brug in aanbouw; op de voorgrond de afslag van de hoek Potgieterlaan-Goeverneurkade
bouwput
Potgieterschool in aanbouw Potgieterschool bijna klaar (1951, archief van Dokkum)

Einde foto's schoolgebouwen / Naar begin van deze pagina