Publications Hans Roodenburg

Labour market, welfare state and population economics

Articles and contributions to books

Discussion papers Transport, infrastructure and regional economics

Articles and contributions to books

Discussion papers Various subjects

Articles and contributions to books

Publicaties in het Nederlands (Dutch)

Arbeidsmarkt, sociale zekerheid en demografie

Artikelen en boekbijdragen

Werkdocumenten, onderzoeksmemoranda etc.

Verkeer en vervoer, infrastructuur en ruimtelijke economie

Artikelen en boekbijdragen

Werkdocumenten, onderzoeksmemoranda etc.

Diverse onderwerpen

Artikelen en boekbijdragen

Werkdocumenten, onderzoeksmemoranda etc.

Media

Onder dit kopje 'Media' zijn verzameld: korte eigen publicaties zoals columns, commentaren en ingezonden stukken, alsmede publicaties van anderen in de media met reacties of citaten.

Onderstaande documenten kunnen, afhankelijk van de schermresolutie, verkleind in de browser verschijnen. Daarom voor optimale leesbaarheid zo nodig inzoomen.


Curriculum vitae: hansroodenburg.com


Top of this page