De Veen- en Binckhorstpolder nu: waterlopen

De foto's op deze pagina zijn, tenzij anders vermeld, genomen in Voorburg in 2005

Broeksloot
Broeksloot ter hoogte van de Badhuislaan, richting Leidschendam. Deze waterloop, die zich uitstrekt van de Trekvliet op de grens van Voorburg en Rijswijk tot de landscheiding op de voormalige gemeentegrens tussen Voorburg en Leidschendam, is nagenoeg geheel bewaard gebleven. Voordat de verstedelijking toesloeg bood de Broeksloot met zijn boerderijen, begroeide oevers, en schuiten een schilderachtige aanblik.Binnen- of Middelwatering
Binnen- of Middelwatering, gezien vanaf de Aart van der Leeuwkade ter hoogte van het gemaal aan de Van Woudekade, richting Leidschendam. Deze waterloop is,
zij het op sommige plaatsen omgelegd, tussen dit punt en de landscheiding nog grotendeels aanwezig.


afsluiterafskuiter_closeup
Ondegrondse voortzetting van de Binnen- of Middelwatering richting Rijswijk. Vanaf de Machinesloot, ter hoogte van het gemaal aan de van Woudekade, gaat deze waterloop ondergronds. De afsluiter van de duiker die naar de Van Pabstlaan en verder richting Laan van Nieuw Oosteinde voert, is duidelijk zichtbaar. Een bovengrondse voortzetting, ergens tussen de Laan van Nieuw oosteinde en de Trekvliet, is niet meer terug te vinden.


Veenwetering1 Veenwatering2
Dit is alles wat over is van de Veenwatering, de waterloop die, ongeveer halverwege de Broeksloot en de Schenk, de Veen- en Binkhorstpolder in de lengterichting doorsneed. Bovenstaande locatie bevindt zich aan de Laan van Nieuw Oosteinde (tussen de huisnummers 137 en 139, niet ver van de Potgieterlaan). Het restant is slechts enkele tientallen meters lang en gaat verder ondergronds over een afstand van circa honderd meter, tot het aan de Goeverneurkade uitmondt in de Machinesloot.


duiker Machinesloot
Machinesloot ter hoogte van de Tollenskade. Op de eerste foto een duiker die in verbinding staat met een in 1951 gegraven waterloop, waarvan het eerste stuk ligt ingeklemd tussen de Mgr. van Steelaan en het terrein van de voormalige Potgieterschool. Deze waterloop nam de functie over van de Veenwatering. Op de volgende foto de Machinesloot gezien richting Den Haag. De Machinesloot, gegraven in 1872 als toevoertocht naar het nieuwe gemaal aan de Van Woudekade, is nog volledig intact.


Spoorsloot Machinesloot onder spoordijk
Spoorsloot tussen de spoordijk van de lijn Den Haag-Leiden en de Nicolaas Beetslaan, ter hoogte van de Staringkade. Op de eerste foto is de kruising van de Machinesloot met de Spoorsloot te zien. Op de volgende foto de doorgang van de Machinesloot onder de spoordijk richting Schenk. De aanleg van de spoorverbinding Den Haag-Leiden in 1843 betekende dat de poldersloten niet meer konden afwateren op de Schenk. De Spoorsloot nam die functie over.


Machinesloot Schenk Schenk
Schenk (Den Haag). Op de eerste foto de plaats waar de Machinesloot aansluit op de Schenk, gezien vanaf de Schenkkade. op de volgende foto de Schenk ter hoogte van de Finnenburg (Mariahoeve), richting Wassenaar. Het grootste deel van deze waterloop (gegraven in het jaar 1403) is nog steeds intact.


hansroodenburg.nl