De Voorburgse polder op oude luchtfoto's


Luchtfoto 1939

Zuidelijk deel van het veenweidelandschap en aangrenzende bebouwing in 1939 (Bron: Topografische Dienst, Delft)
Verklaring:

1 = Machinesloot
2 = Veenwatering
3 = Voorburgse Bad- en zweminrichting
4 = IJsclub (op het terrein van de middeleeuwse ridderhofstede De Werve)
5 = Binnen- of Middelwatering
6 = Broeksloot
7 = Laan van Nieuw Oosteinde
8 = ParkwegVoorburg-Noord en deel Bezuidenhout 1944

Voorburg-Noord en deel Bezuidenhout in 1944 (Bron: Royal Air Force / Beeldbank Haags Gemeentearchief)
Verklaring:

1 = Schenkkade (Bezuidenhout, Den Haag)
2 = Spoorlijn Den Haag-Leiden
3 = Van der Palmstaat
4 = Laan van Nieuw Oosteinde
5 = Tollenskade
6 = Potgieterlaan
7 = Bilderdijklaan (thans Koningin Julianalaan)
8 = VeenwateringBoerderij De Loo en omgeving in 1944

Boerderij De Loo en omgeving in 1944 (Bron: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg)Verklaring:

1 = Spoorlijn naar Scheveningen
2 = Spoorlijn naar Leiden
3 = Hofpleinspoorlijn, aftakking naar Scheveningen
4 = Bunkercomplex omgeven door tankgracht
5 = Boerderij De Loo
6 = Hofpleinspoorlijnlijn
7 = Loolaan
8 = Bilderdijklaan (thans Koningin Julianalaan)
9 = Veenwatering
10 = Bovenkade
11 = Binnen- of Middelwatering
12 = Broeksloot

Merk op dat in de directe omgeving van de boerderij De Loo duidelijk de contouren zichtbaar zijn van het nagenoeg vierkante eiland waarop eertijds de gelijknamige ridderhofstede was gelegen. Zie ook onderstaand kaartje: