De Veen- en Binckhorstpolder nu: hofsteden

De foto's op deze pagina zijn, tenzij anders vermeld, genomen in Voorburg in 2005

De Binckhorst
De Binckhorst, sinds begin twintigste eeuw gelegen op Haags grondgebied. Dit kasteeltje, op de plaats van de vroegere ridderhofstede, dateert uit de zestiende eeuw en is in de loop der eeuwen ingrijpend verbouwd. Het ligt nu verscholen temidden van de flats en torenhoge bedrijfsgebouwen die in de loop der jaren in de omgeving zijn verrezen.

Foto: Rob Evers / Voorburg GalleryDe Werve De Werve
De Werve aan de Laan van Nieuw Oosteinde. Dit buitenhuis is in de negentiende eeuw gebouwd op het terrein van de gelijknamige middeleeuwse ridderhofstede. Het achterste deel met het torentje is nog een overblijfsel van die hofstede.


Loo
Deze flat aan de Mgr. van Steelaan, bezien vanaf station Voorburg 't Loo, staat op de plaats van de vroegere ridderhofstede De Loo. In de achttiende eeuw kwam deze hofstede in bezit van stadhouder Willem IV, die er een diergaarde in vestigde. Dankzij de vele exotische dieren, aangevoerd met schepen van de Oost- en West-Indische Compagnieën, kreeg deze diergaarde internationale vermaardheid. Rond 1800 werd het complex in fasen nagenoeg geheel afgebroken. Sinds 1891 stond op dezelfde plaats de boerderij De Loo (ook wel Het Loo genoemd), een markant punt in het Voorburgse polderlandschap. Deze boerderij is in 1963, in het kader van de stadsuitbreiding, gesloopt.hansroodenburg.nl